Kvalitetsingeniør


Logo ASF Standard.jpgAgility Subsea Fabrication produserer manifolder, separasjonssystemer, integrated template systems og annet subseautstyr.
Vår produksjon er anerkjent for sin leveransedyktighet og høye produktkvalitet og våre produkter er etterspurte til både norske og internasjonale prosjekter.
Agility Subsea Fabrication har i dag rundt 175 dyktige ansatte som arbeider ved selskapets produksjonsanlegg i Norge – lokalisert i Tønsberg og på Røra i Skien.


Til vår QC-avdeling, søker vi nå en NDT-sertifisert kvalitetsingeniør med erfaring fra petroleumsrettet virksomhet. Stillingen får i all hovedsak ansvar for kontroll og godkjenning av teknisk dokumentasjon fra underleverandører når det gjelder NDT og ISO-fagene (overflatebehandling og isolasjon).
QC-avdelingen innbefatter dokumentkontroll, dimensjonskontroll og sveiseinspeksjon, og består i dag av totalt åtte ansatte. Kvalitetsingeniør rapporterer til QC Manager.
Stillingen som Kvalitetsingeniør vil ha stor kontaktflate både internt og eksternt og vil ha en viktig rolle i det å videreutvikle gode samarbeidsformer på tvers av avdelinger/disipliner.
Noe reiseaktivitet må påregnes.
Stillingen er lokalisert til vårt kontor i Skien, men arbeidssted kan potensielt tilpasses den rette kandidaten.


Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
- kontroll og godkjenning av alle tekniske dokumenter som kommer inn fra underleverandører, før videreformidling til ASF's kunder og prosjektenes oppstart.
Dokumentasjonen vurderes opp mot gjeldende standarder, spesifikasjoner og kundekrav, relatert til blant annet NDT-prosedyrer, maling, isolasjon og induksjonsbøying
- kontroll og godkjenning av sluttdokumentasjon fra underleverandører (i Norge) som inngår i ASF sluttdokumentasjon til kunde. Opprette kommentarark til leverandør og holde i prosessen fram til godkjenning
- påse tidlig i prosjektene at rapporter fra NDT-leverandører oppfyller gjeldende krav
- verifisere at interne dokumenter som skal med i sluttdokumentasjon til kunde, kommer inn til avtalt tid og med riktig kvalitet
- rapportere fremdrift til prosjektledere når det gjelder MRB til prosjektene
- bidra til å utvikle gode metoder for rapportering av fremdrift, spesielt med tanke på sluttdokumentasjon

Kvalifikasjoner
- teknisk utdannelse på ingeniørnivå
- innehar NDT nivå III
- godt kjent med å arbeide etter standarder (Norsok, Asme, API) og kundekrav/-spesifikasjoner (TechnipFMC, Total, GE, etc)
- kjennskap til alle NDT-metoder
- det forutsettes kunnskap med bruk av Office-verktøy. Andre relevante dataverktøy vil være WeldEye, HiDoc og Q3Web
- gode kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk er nødvendig

Personlige egenskaper
- positiv, utadvendt og engasjert
- naturlig systematisk, strukturert og nøyaktig 
- innehar gode samarbeidsevner og kan kommunisere godt med alle nivåer i virksomheten


Vi tilbyr
Agility Subsea Fabrication leverer produkter i verdensklasse, noe vi er stolte av.
Hos oss vil du få muligheten til å påvirke og utvikle veien vår videre, sammen med gode kollegaer.
Vi kan tilby et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfølelse og håper du vil bidra ytterligere til det.

  

 

 

 


Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Stalsbergveien 1
3128 Nøtterøy Veibeskrivelse View page

Skien

Havnevegen 31
3739 Skien Veibeskrivelse View page

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor