facebook tracking

Ingeniør - arbeidsforberedelse


Logo ASF Standard.jpg


Agility Subsea Fabrication produserer manifolder, separasjonssystemer, integrated template systems og annet subseautstyr.
Vår produksjon er anerkjent for sin leveransedyktighet og høye produktkvalitet og våre produkter er etterspurte til både norske og internasjonale prosjekter.
Agility Subsea Fabrication har i dag rundt 175 dyktige ansatte som arbeider ved selskapets produksjonsanlegg i Norge – lokalisert i Tønsberg og på Røra i Skien.

 

For å styrke vårt team innen arbeidsforberedelse, søker vi nå etter ingeniør med bakgrunn fra områdene struktur og/eller mekanisk.
Arbeidsforberedelse/Work Prep er nært knyttet opp mot Shop Engineering hos oss, og består samlet sett i dag av tre dyktige medarbeidere ved verkstedet i Tønsberg.
Deres ansvarsområde spenner over et bredt spekter av oppgaver, noe som setter krav til rollen i form av faglighet, evnen til å kunne håndtere parallelle oppgaveløp og gjøre de riktige prioriteringene, kunne "gå utenfor boksen" og finne de gode løsningene, for å nevne noe.
Funksjonene knyttet til Arbeidsforberedelse er underlagt Preparation Manager, som også har ansvaret for shop engineering og innkjøp.
Til stillingen Ingeniør - arbeidsforberedelse, ønsker vi oss en person som kan bidra med solid erfaring og faglig kompetanse, som takler en tidvis hektisk hverdag med fokus på detaljer og nøyaktighet - men samtidig evner å bidra med nye ideer og tanker som bringer oss fremover.


Arbeidsoppgaver
- etablere og utarbeide teknisk arbeidsunderlag for produksjonen, samt innkjøpsbehov, i bedriftens ERP-system (IFS)
- bistå produksjonen ved spørsmål til tegninger og dokumentasjon knyttet til fabrikasjon
- delta i utarbeidelse av byggemetoder
- utarbeidelse og oppfølging av sporbarhetslister for struktur, rør, isolasjon og CPI
- tekniske avklaringer med kunder
- utarbeide dokumentasjon i forbindelse med transport, mottak og utlasting
- bistå prosjektene i utarbeidelse av sluttdokumentasjon
- registrere og behandle avvik, internt og mot kunde
- vedlikeholde og videreutvikle bedriftens kvalitetssystem og HMS-politikk

Kvalifikasjoner
- ingeniør struktur eller mekanisk. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
- minimum 3 års erfaring fra produksjonsrelatert arbeid, helst innen olje-/gassbransjen
- gode kunnskaper om bransjespesifike standarder og spesifikasjoner, særlig innenfor subsea-segmentet
- har god kjennskap til subsea-systemers materialkvaliteter
- kompetanse knyttet til sveising av stålkonstruksjoner og NDT er ønskelig
- god systemforståelse; erfaring med Autodesk, kjennskap til IFS er en fordel, Office-verktøy
- gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
- systematisk anlagt
- løsningsorientert
- selvgående
- har evnen til å håndtere utfordrende arbeidssituasjoner
- positiv, utadvendt og engasjert

Vi tilbyr
Agility Subsea Fabrication leverer produkter i verdensklasse, noe vi er stolte av.
Hos oss vil du få muligheten til å påvirke og utvikle veien vår videre, sammen med gode kollegaer.
Vi kan tilby et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfølelse og håper du vil bidra ytterligere til det.

 

 

 


Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Nøtterøy

Stalsbergveien 1
3128 Nøtterøy Veibeskrivelse

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor