facebook tracking

Senior Prosjektplanlegger


Logo ASF Standard.jpgAgility Subsea Fabrication produserer manifolder, separasjonssystemer, integrated template systems og annet subseautstyr.
Vår produksjon er anerkjent for sin leveransedyktighet og høye produktkvalitet og våre produkter er etterspurte til både norske og internasjonale prosjekter.

Agility Subsea Fabrication har i dag rundt 175 dyktige ansatte som arbeider ved selskapets produksjonsanlegg i Norge – lokalisert i Tønsberg og på Røra i Skien.


Vår Senior Prosjektplanlegger går over i ny stilling utenfor selskapet og vi søker nå hans erstatter.
Planavdelingen består av totalt tre planleggere, med en areal- og ressursplanlegger og to prosjektplanleggere. Avdelingen er underlagt Preparation Manager, som også har ansvaret for shop engineering, work prep og innkjøp. I prosjektene, rapporterer prosjektplanlegger til den aktuelle prosjektleder.
Vi ser for oss en person i denne rollen som, i kraft av sin erfaring og kompetanse fra tilsvarende stilling, vil kunne opprettholde høy kvalitet på eksisterende prosesser rundt planarbeidet, men samtidig bidra med nye ideer og tanker som bringer oss fremover.
Planavdelingen involveres sterkt i tilbudsarbeid, jobber tett med prosjektledere og produksjonsledelse, og har ikke minst en viktig rolle i dialogen med våre kunder.
Senior Prosjektplanlegger må derfor ha solid kunnskap om alle disse elementene i virksomheten og inneha egenskaper når det gjelder samarbeid og kommunikasjon som bidrar til gode og langvarige relasjoner, tillit, positivitet og fremdrift.

Sentrale ansvars og arbeidsoppgaver vil være:
- fremdriftsrapportering i prosjektene
- etablere planer og fremdriftskurver for nye prosjekt
- sørge for oppdaterte planer og prosjektstatus for bruk til kunderapportering
- delta i kundemøter
- sterk bidragsyter i forbindelse med tilbudsarbeid
- være en aktiv pådriver når det gjelder å videreutvikle og forbedre virksomhetens planarbeid

Kvalifikasjoner
- utdannet ingeniør, gjerne med fagfelt rettet mot fabrikasjon og off-shore sektoren
- erfaring fra produksjonsvirksomhet
- kjennskap til administrative rutiner i kontrakter mot olje- og gassbransjen
- er godt kjent med Safran og Office som arbeidsverktøy
- behersker norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
- positiv, utadvendt og engasjert
- systematisk og strukturert, har god oversikt og evner å ligge i forkant
- setter store krav til kvalitet og nøyaktighet i eget arbeid
- svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- drives av samspillet med andre og synes det er gøy å utrette noe i fellesskap

Vi tilbyr
Agility Subsea Fabrication leverer produkter i verdensklasse, noe vi er stolte av.
Hos oss vil du få muligheten til å påvirke og utvikle veien vår videre, sammen med gode kollegaer.
Vi kan tilby et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfølelse og håper du vil bidra ytterligere til det. 

 


Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Skien

Havnevegen 31
3739 Skien Veibeskrivelse

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor