facebook tracking

Disiplinleder - sammenstilling

Logo ASF Standard.jpg

 

Agility Subsea Fabrication produserer manifolder, separasjonssystemer, integrated template systems og annet subseautstyr.
Vår produksjon er anerkjent for sin leveransedyktighet og høye produktkvalitet og våre produkter er etterspurte til både norske og internasjonale prosjekter.
Agility Subsea Fabrication har i dag rundt 175 dyktige ansatte som arbeider ved selskapets produksjonsanlegg i Norge – lokalisert i Tønsberg og på Røra i Skien.  

Agility Subsea Fabrication vinner nye kontrakter og aktiviteten ved verkstedet vårt i Skien øker.
Vi ønsker derfor å knytte til oss en dyktig disiplinleder, som skal ha operativt ansvar for oppgaver innenfor området «Sammenstilling».
«Sammenstilling» innebefatter alt arbeid med å ferdigstille struktursystemer og rørsupportsystemer, inkludert montasje av utstyr som ikke inngår som en integrert del av rørsystemene.

Operativt ansvar fra produksjonsvirksomhet i olje-/gassbransjen er en stor fordel, men har du tilsvarende kompetanse fra andre bransjer, for eksempel skips- eller prosessindustri, er det også interessant for oss.


Arbeidsoppgaver

Disiplinleder vil være nærmeste linjeleder for fagoperatørene innenfor sitt fagområde, og ha personalansvar for disse. Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid innen sin disiplin og koordinering av aktiviteter mot de andre disiplinene i prosjektene
 • Sørge for gjennomføring av arbeidene i henhold til avtalt tid, kvalitet og kost
 • Bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid med tanke på effektivitet og kvalitet
 • Linjeansvarlig for QHSE innenfor eget ansvarsområde
 • Foreta sikker jobbanalyse (SJA) i samarbeid med de som skal utføre oppgaven når dette er påkrevet i henhold til ledelsessystemet
 • Registrere sporbarhet knyttet til utført installasjonsarbeid
 • Ansvarlig for detaljplanlegging og oppfølging av framdriften i fabrikasjonsarbeidene innenfor sin disiplin og tilrettelegge framdriftsrapportering til prosjektene
 • Bistå i forbindelse med koordinering av underleverandøraktiviteter, som NDT, maling, etc
 • Sørge for korrekt bemanning i egen avdeling i forhold til arbeidsbelastning på verkstedet, samt verifisere timeføring i forhold til utført arbeid
 • Sikre at mannskapene har korrekt kompetanse og sertifisering til de oppgaver som fordeles
 • Følge opp den enkelte ansatte i forbindelse med kompetanseutvikling, fravær og andre personalrelaterte oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med teknisk fagskole eller ingeniørutdanning, men lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Gode kunnskaper om materialkvaliteter/sveising benyttet innenfor subsea systemer
 • Besitter gode kunnskaper om standarder og spesifikasjoner gjeldende innenfor petroleumsindustrien generelt og subsea spesielt
 • Gode kunnskaper i bruk av datasystemer - ERP, 3D modeller, Office etc
 • Gode kunnskaper om toleransesetting og verifikasjon av oppnådde toleranser
 • Vant med, og behersker, engelsk muntlig og skriftlig i jobbsammenheng

Personlige egenskaper

 • evner å engasjere og motivere sine ansatte
 • har evne til å finne gode, tekniske løsninger på tvers av disipliner
 • er naturlig strukturert i arbeidet
 • trives aller best som lagspiller og innehar gode samarbeidsegenskaper
 • er smidig og positiv til endringer
 • kommuniserer like godt med alle nivåer i virksomheten


Vi tilbyr

Hos oss får du muligheten til å være med å bygge opp et verksted!
Vi kan tilby et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfølelse. Du vil bli del av et kunnskapsrikt fagmiljø, der du vil bli utfordret til å yte ditt beste og legge æren i godt utført arbeid. Vi trives med å oppnå resultater og lykkes sammen - vi håper du gjør det samme. 

 

 

Send søknad

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Skien

Havnevegen 31
3739 Skien Veibeskrivelse

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor