Senior QHSE-ingeniør


Logo ASF Standard.jpgAgility Subsea Fabrication produserer manifolder, separasjonssystemer, integrated template systems og annet subseautstyr.
Vår produksjon er anerkjent for sin leveransedyktighet og høye produktkvalitet, og våre produkter er etterspurte til både norske og internasjonale prosjekter.
Agility Subsea Fabrication har i dag rundt 140 dyktige ansatte som arbeider ved selskapets produksjonsanlegg i Norge – lokalisert i Tønsberg og på Røra i Skien.

Senior QHSE-ingeniør har et særlig ansvar for å bidra til at bedriften har et QHSE styringssystem i samsvar med gjeldende myndighetskrav, kundekrav, standarder og ASF’s krav, samt følge opp etterlevelse av disse.
Rollen er sentral i å bistå prosjektene og de operative enhetene med HMS og kvalitetsfaglig kompetanse og teknikker, samt føre tilsyn med aktiviteter i våre verksteder for å forsikre at QHSE-krav blir ivaretatt.
Arbeidssted vil være Skien (Røra), men det må også påregnes tilstedetid i Tønsberg ved behov. Stillingen rapporterer til VP QHSE & ESG.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være

 • Proaktivt fremme bedriftens politikk med hensyn til HMS og kvalitet.
 • Lede interne og eksterne revisjoner
 • Fasilitere gjennomføring av risikoanalyser og endringssaker
 • Sørge for periodisk analyse av avviksregistreringer, rapportere trender og resultater, samt foreslå forbedringstiltak
 • Være kontaktperson og saksbehandler for QHSE-saker mot kunde og leverandør
 • Proaktivt fasilitere behandling av QHSE-observasjoner i henhold til prosedyre – herunder rotårsaksanalyse og korrektive tiltak
 • Følge opp myndighetskrav, sørge for at disse blir implementert i verkstedene og dokumentert i APOS
 • Lede gjennomføring av Ledelsens Gjennomgang, samsvarsvurderinger og miljøaspektvurderinger
 • Implementere prosess- og systemendringer i APOS
 • Være pådriver for gjennomføring av WOC og kvalitetsrunder i verkstedene
 • Være en ressurs for opplæring i kvalitetsteknikker og HSE-kunnskap


Kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller Universitetsutdannelse innen ingeniørfag. Relevant erfaring med kvalitets- og HMS-arbeid kan erstatte formelt utdanningsnivå
 • 3-5 års erfaring med prosjektgjennomføring eller fra produksjonsmiljø, i en industriell virksomhet
 • Erfaring med kvalitetsledelse og HSE-arbeid og gjerne operativ kvalitetsstyring fra produksjonsvirksomhet
 • Meget gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, i både norsk og engelsk
 • Erfaring med teknikker for avviksbehandling og rotårsaksanalyse er ønskelig
 • Godt utviklet forståelse av ledelsessystemer (ISO 9001, ISO 45001 og ISO 14001)
 • For å lykkes i stillingen bør du ha svært god erfaring med bruk av IT-verktøy i jobbsammenheng.
  Konkret ser vi for oss at du; behersker Excel på avansert nivå, har inngående kunnskap om dokumentbehandling og gjerne noe kunnskap om publisering av informasjon på intern/ekstern hjemmeside


Personlige egenskaper

 • Positiv, utadvendt og engasjert
 • Systematisk, strukturert og analytisk anlagt
 • Evner å skape gode og varige relasjoner med både interne og eksterne samarbeidspartnere


Vi tilbyr
Agility Subsea Fabrication leverer produkter i verdensklasse, noe vi er stolte av.
Hos oss vil du få muligheten til å påvirke og utvikle veien vår videre, sammen med gode kollegaer.
Vi kan tilby et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfølelse og håper du vil bidra ytterligere til det.


Dersom du har spørsmål til stillingen, kontakt John Aebgin Poickattil (VP QHSE & ESG).
epost: jap@agilitysubsea.no
tlf: 99381578 

 

 


Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Havnevegen 31
3739 Skien Veibeskrivelse Vis side

Nøtterøy

Stalsbergveien 1
3128 Nøtterøy Veibeskrivelse Vis side

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor